Celoškolkové akce

Tématické dny pro rodiče a celou mateřskou školu

 Podzim:

Uzamčení školní zahrádky – odpolední společná akce pro rodiče a děti

 Zima:  

Vánoční besídka pro rodiče – posezení u vánočního stromku, poslech vánočních koled.

 Jaro:

Pálení čarodějnice zábavné odpoledne pro děti a rodiče, zakončené pálením čarodějnice a opékáním špekáčků, vše za účastí  hasičů

 Léto:      

Den dětí – oslava svátku dětí

Rozloučení s předškoláky pro Koťátka a Včeličky – zábavné odpoledne na školní zahradě pro předškoláky a jejich rodiče


Pro jednotlivé třídy:

TŘÍDA KUŘÁTKA                                            

ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

 PODZIM:

Podzimníček

ZIMA:

Zvonečkový den

Vánoční besídka

JARO:

Zajíčkova dílna

Dámská jízda – besídka pro maminky

LÉTO:

Den dětí

Táto, pojď si hrát


TŘÍDA BROUČCI                                                                               

 ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

PODZIM:

Podzimní dílna

ZIMA:

Vánoční besídka

JARO:

Indiánská stezka

LÉTO:

Den dětí


TŘÍDA KOŤATA                                                                              

 ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

 PODZIM:

Podzimní dílna

ZIMA:

Vánoční čas – besídka pro rodiče s tvořivou dílnou

JARO:

Velikonoční dílna

LÉTO:

Den dětí

Rozloučení s předškoláky


TŘÍDA VČELIČKY

ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

PODZIM:

Martinovské lampiónky

ZIMA:

Adventní čas

Vánoční besídka

JARO:

Vajíčkový den

LÉTO: 

Rozloučení s předškoláky

Den dětí