Celoškolkové akce

Tématické dny pro rodiče a celou mateřskou školu

 Podzim:

Podzimní setkání s rodiči

– Loučení s podzimem, podzimní dílničky

Drakiáda – společné pouštění draků na louce v Doběticích.

 Zima:  

Vánoční setkání s rodiči

– Oslava zimy

– Posezení u vánočního stromku, poslech vánočních koled.

 Jaro:

Jarní setkání s rodiči

– Oslava jara

Pálení čarodějnice za účasti dětí, rodičů,  hasičů s opékáním špekáčků.

 Léto:      

Den dětí – oslava svátku dětí

Zábavné dopoledne na školní zahradě nejen s rodiči.

Rozloučení s předškoláky pro Koťátka a Včeličky

——————————————————————————————————————————-

Pro jednotlivé třídy

TŘÍDA KUŘÁTKA                                            

ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

 PODZIM:

Podzimníček

ZIMA:

Zvonečkový den

Vánoční besídka

JARO:

Zajíčkova dílna

Dámská jízda – besídka pro maminky

LÉTO: 

Den dětí

Táto, pojď si hrát

—————————————————————————————————————————————

TŘÍDA BROUČCI                                                                               

 ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

PODZIM:   

Strašidláci

ZIMA:

Vánoční besídka

JARO:  

Vítání jara

Indiánská stezka

LÉTO:

Den dětí

—————————————————————————————————————————————

TŘÍDA KOŤATA                                                                              

 ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

 PODZIM:

Podzimní dílna

ZIMA:

Vánoční čas – besídka pro rodiče s tvořivou dílnou

JARO: 

Velikonoční dílna

(Srdíčkový den pro maminky)

LÉTO:

Den dětí

Rozloučení s předškoláky

—————————————————————————————————————————————

TŘÍDA VČELIČKY

ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

PODZIM:

Martinovské lampiónky

ZIMA: 

Adventní čas

Vánoční besídka

JARO:

Vajíčkový den

LÉTO:  

Rozloučení s předškoláky

Den dětí