Distanční výuka – předškoláci

Vážení rodiče,
podklady k distanční výuce jsou k dispozici ke stažení zde na stránce.

Povinné vzdělávání distančním způsobem

Kdy začínáme vzdělávat distančním způsobem?

Naše mateřská škola vzdělává distančním způsobem dotčené děti v případě uzavření školy nebo některé ze tříd z důvodu krizových opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) dětí. V případě, že se omezení či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí zmíněných 50% dětí konkrétní třídy, školka nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a vzdělávání probíhá běžným způsobem.

Distanční výuka

10.2. – 11.2. 2022

Distanční výuka

31.1.2022 – 1.2.2022

Distanční výuka

22.11. – 26.11. 2021

téma: zvyky a tradice

podtéma: Mikuláš

Platné pro obě třídy: koťátka i včeličky

Úkoly 6.4. – 9.4. 2021

třída: koťátka

téma: věda a technika

podtéma: z čeho se vyrábí

třída: včeličky

téma: příroda

podtéma: roční období – jaro

Úkoly 15.3. – 19.3.2021

integrovaný blok: věda a technika

Téma: doprava

Úkoly 1. – 5.3.2021

Téma: povolání

Úkoly od 1.2. – 5.2. 2021

Téma: Barvy, tvary, množství

1.Básnička ,, Tvary“ – rozvoj sluchového vnímání a paměti

2. Vyhledej a pojmenut barvy a tvary v blízkém okolí -rozvoj prostorové orientace a poznávacích schopností

3.Hra ,, Pan Čáp ztratil čepičku“- rozvoj zrakového vnámíní a prostorové orientace

4. Poslech a následné převyprávění pohádky ,,O třech medvědech“ – rozvoj paměti a řečových dovedností

5. Pracovní list ,, spojování tvarů“- rozvoj předmatematické gramotnosti

6. Pracovní list „Kolik? Tolik!“ -posilování elementárních matematických souvislostí

7. Zdravotní cvičení „Pozdrav Slunci“

(cvičení dětské jógy dle předlohy) -rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

8. Pracovní list „Rýmování“ -upevňování jazykového citu a správné gramatiky

 9.Písnička „Měla babka čtyři jabka“ s tanečkem Mazurka (zazpívej si písničku a zatancuj Mazurku podle ukázky) Mazurka — Videa — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

10. Kresba obrázku s využitím geometrických tvarů (nakresli barevný obrázek z geometrických tvarů např.: dům, strom, postavu…) -rozvoj tvořivého myšlení

Úkoly od 16. – 20.11.2020

Téma: Moje tělo, moje smysly

  1. úkol: cesta pro sanitku – rozvoj grafomotoriky
  2. úkol: kostra – vkládačka – rozvoj prostorové orientace
  3. úkol: najdi dvojice – rozvoj vizuomotoriky
  4. básnička „Tělo” – rozvoj sluchového vnímání a paměti

Úkoly od 9.11. – 13.11.2020

Téma: Zdravý X nemocný (zdravý životní styl)

úkol č. 1: rozvoj samostatného myšlení, rozvoj pracovních dovedností

> třídit – vystřihnout a nalepit obrázky potravin

úkol č. 2: rozvoj logického uvažování

-> nalézt a označit správné oblečení

úkol č. 3: rozvoj předčtenářské gramotnosti

-> tozstříhat a složit podle vzoru jednotlivé symboly písmen

úkol č. 4: rozvoj sluchové paměti

> pamatovat si krátký text

Úkoly od 2.11.2020 – 6.11.2020

Téma: zdravý X nemocný, Zdravý životní styl

úkol č. 1: rozvoj slovní zásoby, – určování počtu slabik ve slově (nápoje)

úkol č. 2: vizuomotorika ( kapesník)

úkolč. 3: rozvoj sluchového vnímání a paměti (Básničky – „Rýma, Kopřivka“)

úkol č. 4: rozvoj zrakového vnímání a paměti (jakékoliv pexeso, možno využít z úkolu č. 1, nápoje

Pracovní listy týden od 26.10. – 30.10.2020