Distanční výuka – předškoláci

Vážení rodiče,
zde najdete každý týden nově vypracované pracovní listy pro povinné předškolní vzdělávání.

Povinné vzdělávání distančním způsobem

Kdy začínáme vzdělávat distančním způsobem?

Naše mateřská škola vzdělává distančním způsobem dotčené děti v případě uzavření školy nebo některé ze tříd z důvodu krizových opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) dětí. V případě, že se omezení či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí zmíněných 50% dětí konkrétní třídy, školka nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a vzdělávání probíhá běžným způsobem.

Úkoly od 16. – 20.11.2020

Téma: Moje tělo, moje smysly

  1. úkol: cesta pro sanitku – rozvoj grafomotoriky
  2. úkol: kostra – vkládačka – rozvoj prostorové orientace
  3. úkol: najdi dvojice – rozvoj vizuomotoriky
  4. básnička „Tělo” – rozvoj sluchového vnímání a paměti

Úkoly od 9.11. – 13.11.2020

Téma: Zdravý X nemocný (zdravý životní styl)

úkol č. 1: rozvoj samostatného myšlení, rozvoj pracovních dovedností

> třídit – vystřihnout a nalepit obrázky potravin

úkol č. 2: rozvoj logického uvažování

-> nalézt a označit správné oblečení

úkol č. 3: rozvoj předčtenářské gramotnosti

-> tozstříhat a složit podle vzoru jednotlivé symboly písmen

úkol č. 4: rozvoj sluchové paměti

> pamatovat si krátký text

Úkoly od 2.11.2020 – 6.11.2020

Téma: zdravý X nemocný, Zdravý životní styl

úkol č. 1: rozvoj slovní zásoby, – určování počtu slabik ve slově (nápoje)

úkol č. 2: vizuomotorika ( kapesník)

úkolč. 3: rozvoj sluchového vnímání a paměti (Básničky – „Rýma, Kopřivka“)

úkol č. 4: rozvoj zrakového vnímání a paměti (jakékoliv pexeso, možno využít z úkolu č. 1, nápoje

Pracovní listy týden od 26.10. – 30.10.2020