Distanční výuka – ostatní

Vážení rodiče,
zde najdete každý týden nové nápady pro mladší děti.


Povinné vzdělávání distančním způsobem

Kdy začínáme vzdělávat distančním způsobem?

Naše mateřská škola vzdělává distančním způsobem dotčené děti v případě uzavření školy nebo některé ze tříd z důvodu krizových opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) dětí. V případě, že se omezení či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí zmíněných 50% dětí konkrétní třídy, školka nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a vzdělávání probíhá běžným způsobem.

Distanční nabídka 9. 11. – 13.11. 2020

Téma: zdraví X nemocný

  1. úkol – báseň s pohybovým doprovodem a procvičováním oromotoriky
  2. úkol – poznávání a rozvoj smslových vnímání chuť, hmat, zrak
  3. úkol – rozvoj myšlení a utváření povědomí o zdravém životním stylu
  4. úkol – rozvoj jemné motoriky, postřehu a pozornosti, osvojování si pravidel a seznámení se s hrou pexeso

Distanční nabídka týden od 2.11. – 6.11. 2020

Téma: Lidské tělo

  1. úkol – báseň o těle s pohybovým doprovodem
  2. úkol – pohybová hra na postřeh a koordinaci těla
  3. úkol – kreativní tvoření na poznávání částí lidského těla
  4. úkol – hra pro rozvoj předmatematické gramotnosti
  5. úkol – konstruktivní tvoření pro rozvoj představivosti a prostorového vnímání