Poděkování

Děkujeme tatínkovi Aničky ze třídy Včeliček za sponzorský dar k vánočnímu pečení.