Poděkování

Broučci děkují mamince za donesená barevná kola a míčky. Dále děkují tatínkovi za papíry na kreslení.