Formativní hodnocení v MŠ

DESATERO – formativní hodnocení v mateřské škole

  1. POUŽÍVÁM RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACI
  2. UPLATŇUJI PEDAGOGICKÝ STYL POSTAVENÝ NA POZITIVNÍ ZPĚTNÉ VAZBĚ
  3. VEDU DĚTI K DOVEDNOSTI SEBEHODNOCENÍ
  4. POUŽÍVÁM AKTIVIZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ METODY
  5. SEZNAMUJI SE S TEORIÍ FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ
  6. SPOLIPRACUJI S RODIČI
  7. ZAVÁDÍM PORTFOLIO DÍTĚTE
  8. STANOVUJI SI PŘIMĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE
  9. VYTVÁŘÍM POZITIVNÍ A BEZPEČNÉ KLIMA
  10. PROVÁDÍM PEDAGOGICKOU DIAGNOSTIKU

Více informací o formativním hodnocení „ FOHO“ v našem školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání „ Pomáháme dětem růst“.