Úřední deska

Seznam kontaktů:

  1. telefonní číslo na ředitele organizace (služební mobilní telefon, pevná linka): 725 484 540, 475 501 034
  2. aktuální e-mailová adresa na ředitele organizace: reditelka@msvojanova.cz
  3. jméno statutárního zástupce organizace: Anna Valentová
  4. aktuální e-mailová adresa na statutárního zástupce ředitele: zastupcemsvojanova@seznam.cz
  5. telefonní číslo na statutárního zástupce ředitele (služební mobilní telefon, pevná linka): nemá služební telefon, 475 501 034
  6. webová stránka příspěvková organizace: msvojanova.cz
  7. telefonní číslo na ústřednu či do sekretariátu organizace (mobilní, pevná linka): 725 022 880, 475 501 034
  8. emailová adresa na sekretariát organizace: ekonomka@msvojanova.cz, reditelka@msvojanova.cz

O výchovu a vzdělávání Vašich dětí se starají:

ředitelka:  Mgr. Květoslava Lenková

zástupkyně:  Anna Valentová

učitelky:

Jana Vítová, Anežka Lenková, Edita Hladíková – VČELIČKY

Anna Valentová, Hedvika Martincová – KOŤÁTKA

Marie Kyralová, Irena Bechyňová, Zlatuše Drozdová – KUŘÁTKA

Iva Aptová, Petra Dobošová – BROUČCI

O plná bříška, čistotu a pořádek se dětem starají:

ekonomka:  Jaroslava Mohrová

kuchařky: Hana Plánická, Michaela Zemanová

školnice: Helena Hronová

školnice: Anna Rayne

provoz mateřské školy: 

Po- Pá      6.00 – 17.00hod