Jídelní lístek

OMLOUVEJTE DĚTI PROSÍM OD 6:30 – 8:00. DĚKUJEME!!

Po 8.00 hod. nebudeme akceptovat odhlášení odpoledních svačin !!!!!

TEL: 725 022 880

jídelníček 15.7.-19.7.2024  a5n3

jídelníček 8.7.-12.7.2024  a5n32

jídelníček 1.7.-4.7.2024 a5n3

jídelníček 24.6.-28.6.2024  jídelníček 24.6.-28.6.2024

jídelníček 17.6. – 21.6.2024  a5n3

jídelníček 10.6.2024 – 14.6.2024  a5n3

jídelníček 3.6.-7.6.2024  a5n3

jídelníček 27.4.-31.5.2024  a5n3

jídelníček 20.5.-24.5.2024  a5n3

jídelníček 13.5.-17.5.2024  a5n3

jídelníčk 6.5.-10.5.2024  a5n3

jídelníček 29.4.-3.5.2024  a5n3

jídelníček 22.4.-26.4.2024  a5n3

jídelníček 15.3.-19.4.2024 a5n3

jídelníček 8.4.-12.4.2024 a5n3

jídelníček 2.4.-5.4.2024  a5n3

jídelníček 25.3.-28.3.2024  a5n3

jídelníček 18.3.-22.3.2024  a5n3

jídelníček 11.3.-15.3.2024  a5n3

jídelníček 4.3.-8.3.2024  a5n3

jídelníček 26.2.-1.3.2024  IMG_0001

jídelníček 19.2.-23.2.2024  a5n3

jídelníček 12.2.-16.2.2024  a5n3

jídelníček 5.2.-9.2.2024  a5n3

jídelníček 29.1.-2.2.2024  a5n3

jídelníček 22.1.-26.1.2024  a5n3

jídelníček 15.1.-19.1.2024 a5n3

jídelníček 8.1.-12.1.2024  a5n3

jídelníček 2.1.2024-5.1.2024 a5n3

jídelníček 18.12.-22.12.2023  a5n3

jídelníček 11.12.-15.12.2023  a5n3

jídelníček 4.12.-8.12.2023  a5n3

jídelníček 27.11.-1.12.2023  a5n3

jídelníček 20.11.-24.11.2023  a5n3

jídelníček 13.11.-16.11.2023  a5n3

jídelníček 6.11.-10.11.2023  a5n3

jídelníček 30.10.-3.11.2023  a5n3

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování,  jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Ode dne 13.12.2014 budou mít všichni výrobci potravin a pokrmů povinnost  vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím stravování „ jasně a  zřetelně označit “,  není tedy nijak

blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeného ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní  složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Nelze  při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří  při počtu 20, 50, 100, 500, 1000, 1200 jídel se věnovat jednotlivcům s jejich přecitlivělostí na některý alergen. Případným žádostem nemůže být vyhověno. Jídelna má pouze v této oblasti funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategirií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, musí být současně zveřejněn i seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které bylo uvedeno na jídelním lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.