PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V době letních prázdnin je provoz mateřské školy upraven takto: Ranní scházení dětí: 6:00 – 7:00h. se všechny děti scházejí na třídě Kuřátek, 7:00 – 8:00h. se děti z pavilonu A (Koťata a Včeličky) scházejí ve třídě Koťat. Odpolední rozcházení dětí: 14:00 – 15:30h. se rozcházejí Koťata a Včeličky ze …

Poděkování

Velké poděkování tatínkovi za přípravu suchého naštípaného dřeva na školní akci „Čaradějnický slet“. Děkuje kolektiv MŠ

Informace pro rodiče

Vzhledem ke špatným rozptylovým podmínkám v ovzduší a vzniklým inverzím jsme nuceni omezovat školní vycházky. Kvalitu ovzduší sledujeme každý den na stránkách …