Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název:
  Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení:
  Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina – naleznete zde
 3. Organizační struktura: Počet tříd: 4, počet dětí: 112 (maximum 28 na každé třídě), počet zaměstnanců 13.
 4. Kontaktní spojení:
  • Kontaktní poštovní adresa: Vojanova 594/34, 400 07 Ústí nad Labem
  • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Vojanova 594/34, 400 07 Ústí nad Labem
  • Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10,00 – 12,00 hodit nebo dle domluvy
  • Telefonní čísla: 475 501 034, 725 484 540, Kuřátka: 727939256, Broučci: 727939161, Koťátka: 727939316, Včeličky: 727938954
  • Číslo faxu: nemáme
  • Adresa internetové stránky: msvojanova.cz
  • Adresa e-podatelny:  reditelka@msvojanova.cz
  • Další elektronické adresy: nemáme
  • ID Datové schránky pvcvcgx
 5. Případné platby pro úplatu a stravné lze poukázat: na účet 335223265/0300, účet pro platbu do elektronické peněženky je: 335223660/0300
 6. IČO: 70 225 966
 7. DIČ: nemáme
 8. Dokumenty:
  • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem „Pomáháme dětem růst“ je umístěn v ředitelně – Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace. Po předchozí k domluvě je k nahlédnutí i zapůjčení. 
  • Školní řád naleznete zde
  • Výše úplaty naleznete zde
  • Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát
  • Rozpočet p.o. na rok 2024 MŠ Vojanova – rozpočet na rok 2024
  • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 MŠ Vojanova – střednědobý výhled rozpočtu p.o. v letech 2025-2026
  • Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2025 MŠ Vojanova – očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace 2023
  • Rozpočet p.o. na rok 2023 zde
  • Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na roky 2024 a 2025 zde 
  • Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2022 zde
  • Rozpočet p.o. na rok 2022 zde
  • Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na roky 2023 a 2024 zde
  • Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2021 zde

  • Rozpočet p.o. na rok 2021 zde 
  • Střednědobý výhed rozpočtu p.o. na na roky 2022 a 2023 zde
  • Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2020 zde

  • Schválený rozpočet na rok 2020 zde
  • Protokol o schválení rozpočtu na rok 2020 zde
  • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 zde
  • Protokol o schválení střednědobého výhledu rozpočtu zde
  • Očekávané plnění rozpočtu v roce 2019 zde

  • Schválený rozpočet na rok 2019 zde
  • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 zde
  • Očekávané plnění rozpočtu v roce 2018 zde

  •  
 1. Žádosti o informace: Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: reditelka@msvojanova.cz
 2. Příjem žádostí a dalších podání: lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Vojanova 594/34, 400 07 Ústí nad Labem, nebo na email školy: reditelka@msvojanova.cz
 3. Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Vojanova 594/34, 400 07 Ústí nad Labem.
 4. Formuláře:

Žádost o poskytnutí informace naleznete zde

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde

 1. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací: nejsou stanoveny.
 1. Předpisy:
  • Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
  • Vydané právní předpisy: nemáme
 2. Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže
  • Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde
  • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme
 3. Licenční smlouvy: nemáme
 4. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • za rok 2022 naleznete