Platby

INFORMACE KE STRAVNÉMU A ÚPLATĚ OD 1.4.2022

Děti do 6 let:

přesnídávka: 10 Kč

oběd: 25 Kč

svačina: 10 Kč

Celkem na den: 45 Kč

Děti 7 leté

přesnídávka: 11 Kč

oběd: 28 Kč

svačina: 11 Kč

Celkem na den: 50 Kč

Stravné i úplata se hradí:

Vždy do 15.dne v kalendářním měsíci:

  1. inkasem z účtu zákonných zástupců na účet MŠ 101 700 6729/5500, k tomuto způsobu je nutné svolení k inkasu u banky zákonných zástupců ( tento způsob úhrady doporučujeme)
  2. na účet MŠ: 101 700 6729/5500. Do zprávy pro příjemce je pro identifikaci platby nutné uvádět jméno a příjmení dítěte!
  3. Pouze ve výjimečných případech je možné platit hotově a to vždy druhé úterý v měsíci mezi 8.00 – 14.00h u ekonomky školy

Úplata za docházku do  MŠ činí 380 Kč/měsíc. Děti předškolní jsou od úplaty osvobozeny.