Platby

INFORMACE KE STRAVNÉMU A ÚPLATĚ OD 1.9.2023

Děti do 6 let:

přesnídávka: 10 Kč

oběd: 30 Kč

svačina: 10 Kč

Celkem na den: 50 Kč

Děti 7 leté

přesnídávka: 11 Kč

oběd: 33 Kč

svačina: 11 Kč

Celkem na den: 55 Kč

Stravné i úplata se hradí:

Vždy do 15.dne v kalendářním měsíci:

  1. PREFERUJEME : inkasem z účtu zákonných zástupců na účet MŠ 101 700 6729/5500, k tomuto způsobu je nutné svolení k inkasu u banky zákonných zástupců ( tento způsob úhrady preferujeme)
  2. VÝJIMEČNĚ na účet MŠ: 101 700 6729/5500. Do zprávy pro příjemce je pro identifikaci platby nutné uvádět jméno a příjmení dítěte!

Úplata za docházku do  MŠ činí 435 Kč/měsíc. Děti předškolní jsou od úplaty osvobozeny.

INFORMACE K ELEKTRONICKÉ PENĚŽENCE

Jiné poplatky (např. za divadlo, výlet …) poukazujte taktéž na účet 1017006729/5500, do poznámky uveďte jméno dítěte a účel platby „elektronická peněženka“.