Rozšířená nabídka činností a aktivit

Pravidelná dopolední rozšířená nabídka :

 • Tělocvična v ZŠ Anežky České – pravidelně navštěvují každou středu děti ze třídy Koťat a Včeliček 
  Cíl
   – rozvoj hrubé motoriky, pohybových dovedností a získání tělesné zdatnosti a vytrvalosti

Pravidelná odpolední rozšířená nabídka probíhající na obou pavilonech souběžně :

DĚTI SE NA ODPOLEDNÍ AKTIVITY NA TŘÍDÁCH NEMUSÍ HLÁSIT. AKTIVITY NABÍZÍ VŠECHNY TŘÍDY V TEN DANÝ DEN FORMOU NABÍDKY DANÉ ČINNOSTI.  DĚTI SE ZŮČASTNIT MOHOU A NEMUSÍ…ČINNOSTI NEJSOU HRAZENY RODIČI.

PO:     14:30 – 15:00    Cvičení „Hopsálek“ – u této činnost se zaměříme na zdokonalování fyzické obratnosti, zdatnosti, pohybové dovednosti a na správný tělesný růst. Cíl -děti se naučí pohybově zvládnout jednoduché cviky a pohyby s nápodobou, rozvoj pohybových dovedností s použitím  základního cvičebního nářadí, manipulace s míčem – házení a chytátí míče, rozvoj pohybových dovedností s hudbou spojených s orientací se v prostoru. 

UT:    14:30 – 15:00     „Zvídálek“  –   je zaměřen na pokusy a všelijaké bádání. Cíl – Podporuje zájem o učení, rozvoj tvořivosti, schopnosti spolupracovat, vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí.

ST:    14:30 – 15:00     „Zpívánky“ – jsou prohlubují rozvoj hudebních dovedností, vytváří pozitivní vztah k hudbě a přispívají k rozvoji sluchvého vnímání a paměti u dětí Cíl – zvládnout základní hudební dovednosti, zazpívat píseň, umět zacházet s hudebními nástroji, pojmenovat je a rozlišovat rytmus

ČT:    14:30- 15:00    „Tvořílek“ – kreativní odpoledne zaměřené na seznamování se s novými výtvarnými technikami, rozvoj jemné motoriky a výtvarných/ tvořivých dovedností, rozvoj fantazie a estetického vnímání. Cíl – projevovat zájem o  kresbu a malbu, samostatně pracovat s výtvarným materiálem a spolupracovat s druhými dětmi na společné práci

PÁ:    14:30 – 15:00 Hry, práce s knihou „ Všeználek“ – rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti,  společenské soužití a kooperaci mezi dětmi Cíl – ovládání svých citů a přizpůsobování jim své chování, dodržování herních pravidel, hrát férově a v neposlední řadě projevovat zájem o knihy a literaturu.

 

 Nepravidelné nadstandartní aktivity:

 • Návštěvy divadel v naší školce cca 3x ročně *
 • Výlety s CK Trysk cca 1x za 3 měsíce *
 • odpolední dílny a besídky pro rodiče *
 • zábavná odpoledne a akce pro děti a rodiče na školní zahradě
 • Exkurze dětí (hasiči, nemocnice) *
 • Návštěvy dopravního hřiště – předškoláci *
 • Návštěvy netradičních míst v rámci prožitkového učení dětí během celého roku (výlety do města, na hrad, na Větruši, na Erbenku, vycházky do lesa, útulek pro zvířata, do Zoo atd.) *
 • Ozdravný pobyt pro děti – ŠVP *

(pozn. * s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR  a nařízení vlády)