Rozšířená nabídka činností a aktivit

Pravidelná dopolední rozšířená nabídka :

 • Tělocvična v ZŠ Anežky České – pravidelně navštěvují každé úterý děti ze třídy Koťat a Včeliček
  Cíl
  – rozvoj hrubé motoriky, pohybových dovedností a získání tělesné zdatnosti a vytrvalosti
 • Solná jeskyně – pravidelné návštěvují děti ze třídy Broučků v druhém pololetí 1x za 14 dní
 • Keramika – pravidleně 1x za 14 dní ve čtvrtek docházejí přihlášené děti ze třídy Koťat a Včeliček do keramické dílny v ZŠ Na Vyhlídce Nepřihlášeným dětem nabízíme práci s modelínou a moduritem
 • Cíl – seznámit se s vlastností keramické hlíny, rozvíjet dovednost,  fantazii, představivost, jemnou motoriku.
 • Knihovna – navštěvují předškoláci 1x za 4 – 6týdnů
  Cíl – projevit zájem o knihy, prohlížet si ilustrace, vytvářet základy pro práci s informacemi, zajímat se o nové věci

Pravidelná odpolední rozšířená nabídka probíhající na obou pavilonech souběžně :

DĚTI SE NA ODPOLEDNÍ AKTIVITY NA TŘÍDÁCH NEMUSÍ HLÁSIT, KROMĚ ANGLIČTINY. AKTIVITY NABÍZÍ VŠECHNY TŘÍDY V TEN DANÝ DEN FORMOU NABÍDKY DANÉ ČINNOSTI. DĚTI SE ZŮČASTNIT MOHOU A NEMUSÍ…

PO:     14:30 – 15:15    Angličtina – vyučuje lektorka z agentury Best Star Agency. Cíl – Hravou formou seznámit děti s cizým jazykem.

UT:    14:30 – 15:00    Zvídálek  –  tato činnost je zaměřena na pokusy a všelijaké bádání. Cíl – Podpora zájmu o učení, rozvoj tvořivosti, schopnosti spolupracovat, vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí.

ST:    15:30 – 16:30     Basket – probíhá pod vedením odborných trenérů z BK Ústí nad Labem Sluneta v tělocvičně ZŠ A. České. Cíl – základní pohybová příprava dětí v předškolním věku s důrazem na rozvoj obratnosti, pohyblivosti, příznivý rozvoj kardiovaskulárního a dýchacího systému, rozvoj samostatnosti.

ČT:    14:30- 15:00    Cvičeníčko – zahrnuje zdravotní cvičení spojené s hudbou. Cíl – rozvoj hrubé motoriky, pohybových schopností, prostorové orientace, sladění pohybu s hudbou.

 

 Nepravidelné nadstandartní aktivity:

 • Návštěvy divadel v naší školce cca 1x za měsíc
 • Výlety s CK Trysk cca 1x za 3 měsíce
 • odpolední dílny a besídky pro rodiče
 • zábavná odpoledne a akce pro děti a rodiče na školní zahradě
 • Exkurze dětí (hasiči, nemocnice)
 • Návštěvy dopravního hřiště – předškoláci
 • Sportovní olympiáda
 • Účast na různých soutěžích – výtvarné, hasičské, sportovní – cyklistické závody
 • Návštěvy netradičních míst v rámci prožitkového učení dětí během celého roku (výlety do města, na hrad, na Větruši, na Erbenku, vycházky do lesa, do Zoo atd.)
 • Ozdravný pobyt pro děti – ŠVP