Provoz MŠ

 

Provoz a kapacita mateřské školy

Mateřská škola je otevřena od pondělí – pátku od 6 hodin do 16.30 hodin.  Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8 hodin. (Po domluvě je možno později)

Povolená maximální kapacita jednotlivých tříd je 28 dětí na jednu třídu.

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách je přerušen zpravidla na 5 týdnů a to se souhlasem zřizovatele.

V současné době v mateřské škole pracuje 8 kvalifikovaných učitelek. O provoz se starají 1 uklizečka, 1 školnice, 1 vedoucí stravovny, která je zároveň účetní mateřské školy a 2 kuchařky.

Průběh dne:

6.00 – 08.30

scházení dětí; hry; spontánní, řízené, skupinové, individuální činnosti

8. 30 – 10. 00

přivítání, komunikativní kruh, svačinka, pokračování započatých činností, nové činnosti, postupné ukončení

10. 00 – 11. 30

pobyt venku se spontánní pohybovou aktivitou, výlety, akce…v teplých měsících pobyt venku již dříve (přesouvání činností ven)

11. 30 – 12. 15

oběd, čištění zubů, postupná příprava na popolední odpočinek

12. 15 – 14. 00

poslech pohádky, odpočinek (spánek) dětí…u dětí s menší potřebou spánku klidové činnosti

14. 00 – 16. 30

vstávání, odpolední svačinka, individuální, skupinové činnosti, spontánní hry; odchod na přízemní třídy – 14:30 – 16:30 rozcházení dětí

Časy jsou pouze orientační, tento denní řád je pružný a odvíjí se od potřeb dětí…

 DĚTI SE SCHÁZÍ:

06:00 hod. – 6:30 hod. na třídě KUŘÁTEK (pav. B)

06:30 hod. – 07:15 hod. na spodních třídách (děti z Broučků na Kuřátkách. Děti ze Včeliček na Koťátkách)

Od 07:15 hod. na svých kmenových třídách

DĚTI SE ROZCHÁZEJÍ:

Od 14:00 hod. na svých kmenových třídách

Od 15:30 hod. na spodních třídách

Od 16:00 hod. na třídě Kuřátek

O případných změnách budete informováni na viditelném místě.

V době konání odpoledních zájmových aktivit, v době nepřítomnosti učitelek, z provozních důvodů budou aktuální informace o dětech vždy včas na nástěnce, nebo jiném viditelném místě.