Provoz MŠ

Provoz a kapacita mateřské školy

Mateřská škola je otevřena od pondělí – pátku od 6 hodin do 17.00 hodin.  Rodiče předávají své děti nejpozději do 8 hodin do třídy učitelce. (Po řádné domluvě je možno i později). Poté se v 8.05 hodin mateřská škola zamyká.

Povolená maximální kapacita jednotlivých tříd je 28 dětí na jednu třídu.

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách je přerušen zpravidla na 5 týdnů a to se souhlasem zřizovatele.

V současné době v mateřské škole pracuje 9 kvalifikovaných učitelek, školní asistent a chůva. O provoz se starají 1 uklizečka, 1 školnice, 1 vedoucí stravovny, která je zároveň účetní mateřské školy a 2 kuchařky.

Organizace dne:

6:00 – 10:00: scházení dětí; individuální pohovory s rodiči, individuální činnosti, spontánní hry, přesnídávka, didaktické hry zaměřené na záměrné ale i spontánní učení, aktivity související s tématem dne, procvičení výslovnosti, mluvidel, plnění výchovně vzdělávacích činností, komunikativní kruhy, pohybová aktivita, dechové a relaxační chvilky, dopolední rozšířená nabídka.

10:00 – 11:45: pobyt venku se spontánní pohybovou aktivitou, výlety, akce…v teplých měsících pobyt venku déle (přesouvání činností ven).

11:45 – 12:00: oběd, postupná příprava na popolední odpočinek.

12:00 – 14:00: relaxace s pohádkou, odpočinek (spánek) dětí…u dětí s menší potřebou spánku: klidové činnosti, individuální péče.

14:00 – 17:00: vstávání, svačinka, individuální, skupinové činnosti, odpolední rozšířená nabídka aktivit a činností, spontánní hry; odchod na přízemní třídy nebo pobyt venku dle aktuálního počasí, uzavření mateřské školy.

Časy jsou pouze orientační, tento denní řád je pružný a odvíjí se od potřeb a věku dětí!

 DĚTI SE SCHÁZEJÍ:

06:00 hod. – 7:00 hod. na třídě KUŘÁTEK (pavilon B)

07:00 hod. – 07:30 hod. na spodních třídách (děti z Broučků na Kuřátkách, děti ze Včeliček na Koťátkách)

Od 07:30 hod. – na svých kmenových třídách

DĚTI SE ROZCHÁZEJÍ:

Od 14:30 hod. na svých kmenových třídách

Od 15:30 hod. na spodních třídách

Od 16:00 hod. na třídě Kuřátek

O případných změnách budete informováni na viditelném místě.

V době konání odpoledních zájmových aktivit, v době nepřítomnosti učitelek, z provozních důvodů budou aktuální informace o dětech vždy včas na nástěnce, nebo jiném viditelném místě.

Vyzvedávání dětí:

Po obědě: pavilon „A“ 12:15 – 12:30 h., pavilon „B“ 12:00 – 12:15 h.

Odpoledne: 14:30 – 16:30 h. oba pavilony, od 16:00 h. pavilon „B“ třída Kuřátka