Provoz MŠ

Provoz a kapacita mateřské školy

Mateřská škola je otevřena od pondělí – pátku od 6 hodin do 17.00 hodin.  Rodiče přivádějí děti do 8 hodin. (Po řádné domluvě je možno i později)

Povolená maximální kapacita jednotlivých tříd je 28 dětí na jednu třídu.

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách je přerušen zpravidla na 5 týdnů a to se souhlasem zřizovatele.

V současné době v mateřské škole pracuje 9 kvalifikovaných učitelek, školní asistent a chůva. O provoz se starají 1 uklizečka, 1 školnice, 1 vedoucí stravovny, která je zároveň účetní mateřské školy a 2 kuchařky.

Průběh dne:

6.00 – 09:30 h. : scházení dětí; hry; spontánní, řízené, skupinové, individuální činnosti, komunikativní kruh, svačinka, pokračování započatých činností, nové činnosti, postupné ukončení

Pavilon „A“ 9:45 – 11:45 h., Pavilon „B“ 9:30 – 11:30 h.: pobyt venku se spontánní pohybovou aktivitou, výlety, akce…v teplých měsících pobyt venku již dříve (přesouvání činností ven)

Pavilon „A“ 11: 45 – 12:15 h., Pavilon „B“ 11:30 – 12:00 h.: oběd, čištění zubů, postupná příprava na popolední odpočinek

Pavilon „A“ 12:15 – 14:15 h., Pavilon „B“ 12:00 – 14:00 h.: poslech pohádky, odpočinek (spánek) dětí…u dětí s menší potřebou spánku klidové činnosti

Pavilon „A“ 14:15 – 15:30 h., Pavilon „B“ 14:00 – 15:30 h., odpolední svačinka, individuální, skupinové činnosti, spontánní hry; akce s dětmi, rozšířená odpolední nabídka, odchod na přízemní třídy

14:30 – 17:00 h.rozcházení dětí

Časy jsou pouze orientační, tento denní řád je pružný a odvíjí se od potřeb dětí…

 DĚTI SE SCHÁZEJÍ:

06:00 hod. – 7:00 hod. na třídě KUŘÁTEK (pavilon B)

07:00 hod. – 07:30 hod. na spodních třídách (děti z Broučků na Kuřátkách. Děti ze Včeliček na Koťátkách)

Od 07:30 hod. – na svých kmenových třídách

DĚTI SE ROZCHÁZEJÍ:

Od 14:30 hod. na svých kmenových třídách

Od 15:30 hod. na spodních třídách

Od 16:00 hod. na třídě Kuřátek

O případných změnách budete informováni na viditelném místě.

V době konání odpoledních zájmových aktivit, v době nepřítomnosti učitelek, z provozních důvodů budou aktuální informace o dětech vždy včas na nástěnce, nebo jiném viditelném místě.

Vyzvedávání dětí:

Po obědě: pavilon „A“ 12:15 – 12:30 h., pavilon „B“ 12:00 – 12:15 h.

Odpoledne: 14:30 – 16:30 h. oba pavilony, od 16:00 h. pavilon „B“ třída Kuřátka