Kritéria pro přijímání dětí

Aktuální informace:

Obecné informace k zápisu 2024 (.pdf)

Kritéria přijímání děti (web https://zapisms.usti.cz/kriteria)

Pokud chcete umístit dítě v naší MŠ a nespadáte do našeho obvodu č.19, můžete k zápisu, ale budete zařazeni až po umístění dětí ze spádové oblasti. Spádové obvody

Při přijímání dítěte do mateřské školy předložte:

 • žádost o přijetí do MŠ (přihlášku) vyplněnou a potvrzenou lékařem
 • rodný list dítěte – originál
 • svůj občanský průkaz
 • doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

Kritéria zařazování dětí do jednotlivých tříd

Děti jsou přijímány do heterogenních tříd. Na pavilonu A jsou děti ve dvou třídách rozděleny ve věku 2-4 roky a na pavilonu B jsou děti rozděleny ve dvou třídách ve věku 4-7 let.

KuřátkaBroučciKoťátkaVčeličky
2 – 4roky2 – 4roky4 – 7let4 – 7let

Adaptační proces:

 • Rodiče mají možnost s novými dětmi po domluvě navštívit MŠ v době letních prázdnin, a to i na školní zahradě
 • Zpočátku se děti postupně seznámí s režimem MŠ, s pravidly a režimem třídy
 • Učitelky respektují individualitu každého dítěte!
 • Učitelky potupně vybudují kamarádské vztahy mezi dětmi i mezi dospělými
 • Učitelky umožní dětem, aby si mohly vzít sebou do MŠ menší oblíbenou hračku: „plyšáka“ nebo polštářek na spaní
 • Učitelky každý den informují rodiče o jejich dětech, poradí rodičům možnosti adaptace
 • Učitelky zapojují do her a činností všechny děti
 • Učitelky kamarádským přístupem seznamují děti s průběhem celého dne v MŠ