Zápis a kritéria pro přijímání dětí

Zápis MŠ v Ústí nad Labem 2020

https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

Plakát – zápis MŠ

zápis MŠ – plakát anglicky, rusky, vietnamsky

Pokud chcete umístit dítě v naší MŠ a nespadáte do našeho obvodu č.19, můžete k zápisu, ale budete zařazeni až po umístění dětí ze spádové oblasti. Spádové obvody

Při zápisu dítěte do mateřské školy předložte:

– žádost o přijetí do MŠ (přihlášku) vyplněnou a potvrzenou lékařem

-rodný list dítěte

-svůj občanský průkaz

-doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy

 • Přednostně jsou do mateřské školy přijímány děti před vstupem do ZŠ (předškoláci)
 • Kritéria přijetí dětí jsou vždy aktuálně stanovena, každý rok před zápisem do mateřské školy
 • Kritéria jsou veřejná a v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění
 • Počet dětí na jednotlivých třídách nepřevažuje nad povolenou výjimku a to 28 dětí na třídě Kuřátek, 28 dětí na třídě Broučků, 28 dětí na třídě Koťátek a 28 dětí na třídě Včeliček.

Kritéria zařazování dětí do jednotlivých tříd

Děti jsou přijímány do heterogenních tříd. Na pavilonu A jsou děti ve dvou třídách rozděleny ve věku 2-4 roky a na pavilonu B jsou děti rozděleny ve dvou třídách ve věku 4-7 let.

Kuřátka Broučci Koťátka Včeličky
2 – 4roky 2 – 4roky 4 – 7let 4 – 7let

Adaptační proces:

 • Rodiče mají možnost s novými dětmi po domluvě navštívit MŠ v době letních prázdnin, a to i na školní zahradě
 • Zpočátku se děti postupně seznámí s režimem MŠ, s pravidly a režimem třídy
 • Učitelky respektují individualitu každého dítěte!
 • Učitelky potupně vybudují kamarádské vztahy mezi dětmi i mezi dospělými
 • Učitelky umožní dětem, aby si mohly vzít sebou do MŠ menší oblíbenou hračku: „plyšáka“ nebo polštářek na spaní
 • Učitelky každý den informují rodiče o jejich dětech, poradí rodičům možnosti adaptace
 • Učitelky zapojují do her a činností všechny děti
 • Učitelky kamarádským přístupem seznamují děti s průběhem celého dne v MŠ