Kritéria pro přijímání dětí

Kritéria přijímání děti

Pokud chcete umístit dítě v naší MŠ a nespadáte do našeho obvodu č.19, můžete k zápisu, ale budete zařazeni až po umístění dětí ze spádové oblasti. Spádové obvody

Při přijímání dítěte do mateřské školy předložte:

– žádost o přijetí do MŠ (přihlášku) vyplněnou a potvrzenou lékařem

-rodný list dítěte

-svůj občanský průkaz

-doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

Kritéria zařazování dětí do jednotlivých tříd

Děti jsou přijímány do heterogenních tříd. Na pavilonu A jsou děti ve dvou třídách rozděleny ve věku 2-4 roky a na pavilonu B jsou děti rozděleny ve dvou třídách ve věku 4-7 let.

KuřátkaBroučciKoťátkaVčeličky
2 – 4roky2 – 4roky4 – 7let4 – 7let

Adaptační proces:

  • Rodiče mají možnost s novými dětmi po domluvě navštívit MŠ v době letních prázdnin, a to i na školní zahradě
  • Zpočátku se děti postupně seznámí s režimem MŠ, s pravidly a režimem třídy
  • Učitelky respektují individualitu každého dítěte!
  • Učitelky potupně vybudují kamarádské vztahy mezi dětmi i mezi dospělými
  • Učitelky umožní dětem, aby si mohly vzít sebou do MŠ menší oblíbenou hračku: „plyšáka“ nebo polštářek na spaní
  • Učitelky každý den informují rodiče o jejich dětech, poradí rodičům možnosti adaptace
  • Učitelky zapojují do her a činností všechny děti
  • Učitelky kamarádským přístupem seznamují děti s průběhem celého dne v MŠ