Currently browsing author

skolka

Výzva rodičům

Vážení rodiče, děkujeme vám za přečtení výzvy a zvážení svých rozhoduní k návštěvě naší MŠ. Prosíme buďme k sobě v době pokračující …

Poděkování

Děkujeme tatínkovi Aničky ze třídy Včeliček za sponzorský dar k vánočnímu pečení.