Přerušení provozu v době letních prázdnin 2024

Naše mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena v termínu od 22.7. – 31.8.2024. Tento termín potvrdíme po schválení zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu. Informaci o volných místech v jiných MŠ v Ústí nad Labem, zveřejníme nejpozději do konce měsíce března 2024.